Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Európai Egészségbiztosítási Kártya

2009.02.25

A kártya igénylése
A kártyát – az E111 jelű nyomtatványhoz hasonlóan – a Megyei Egészségbiztosítási Pénztár (MEP) adja ki külön kérelemre, a magyar egészségügyi szolgáltatásokra jogosult személyek részére. A kártya kiadása térítésmentes, a MEP(ek) ügyfélszolgálatán igényelhetõ (MEP cím, ügyfélfogadás rendje:
http://www.oep.hu - ügyfélszolgálatok menüpont) személyesen, meghatalmazott útján, kiskorúak esetén a törvényes képviselõ közreműködésével.
Szükség esetén a kártya kiállítását írásban is lehet kérni, de a kártya átvétele – szemben az E111 jelû nyomtatvánnyal – minden esetben személyesen történik, miután annak átvételét a kérelmező az átvételi elismervényen aláírásával igazolja.

A kártya érvényessége
A kártya érvényessége eltér az E111 jelű nyomtatvány érvényességi idejétõl:
- alapvetõen a kiállítástól számított 12 hónap végéig érvényes,
- saját jogú öregségi nyugdíjban részesülő személyek a kártyát 36 hónapos érvényességgel kaphatják meg,
- a 17. életévüket be nem töltött, Magyarországon élő magyar állampolgárok a kártyát nagykorúságuk betöltésének napjáig, de legfeljebb 36 hónapig tartó érvényességgel kapják meg.
Abban az esetben, ha a kártyabirtokos magyarországi egészségbiztosítási jogosultsága a kártyán feltüntetett érvényességi idõ alatt (pl. külföldre költözés miatt) megszűnik, a kártyát haladéktalanul vissza kell szolgáltatni az azt kiállító MEP-nek.
Jogosultság nélkül egy másik tagállamban igénybe vett egészségügyi szolgáltatások költségeiért a szolgáltatás igénybe vevője viseli a felelősséget.

Az igénybe vehetõ egészségügyi szolgáltatások köre
A kártya alapján ugyan azon ellátások nyújtandók, mint az E111 jelű nyomtatvány esetében. Egy másik tagállamban a magyar egészségbiztosítás terhére vehetők igénybe azok az egészségügyi szolgáltatások, amelyek az adott tagállamban való átmeneti tartózkodás során orvosilag szükségessé válnak.
A szolgáltatás orvosilag szükséges jellegét a kezelőorvos bírálja el, ennek megfelelõen a kártyával közvetlenül az adott tagállam társadalombiztosítási/egészségbiztosítási szervével szerződéses kapcsolatban álló egészségügyi szolgáltatóhoz kell fordulni. Az egészségügyi szolgáltatónak úgy kell ellátnia a magyar biztosítottat, mintha az adott tagállamban lenne biztosított.
Ez egyben azt is jelenti, hogy:
- a kártyát csak az adott állam társadalombiztosítási szervével szerződött szolgáltató fogadja el,
- az adott állam társadalombiztosítása/egészségügyi szolgálata által nyújtható ellátások igénybevétele esetén, valamint az adott tagállamban biztosítottak által is fizetendő önrészekre/kötelező hozzájárulásokra a kártya nem nyújt fedezetet.
A kártya nem használható fel továbbá akkor, ha a biztosított valamilyen egészségügyi szolgáltatás igénybe vételének céljából utazott másik tagállamba!

Forrás: Országos Egészségbiztosítási Pénztár